Skip to main content

Το eComplianceGDPR είναι η ολοκληρωμένη εφαρμογή
«3 σε 1» που χρειάζεσαι για να «εξημερώσεις»
τον Κανονισμό GDPR

Το eComplianceGDPR είναι η ολοκληρωμένη εφαρμογή
«3 σε 1» για τον Κανονισμό GDPR

Λύσε όλα τα ζητήματα που αφορούν τον κανονισμό GDPR

Τι απαιτεί ο GDPR;

Ο Κανονισμός ΕΕ 2019/679 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων μπήκε στη ζωή μας το Μάιο του 2018 και απαιτεί όλες οι επιχειρήσεις και φορείς να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων που επεξεργάζονται.

Για τη Συμμόρφωση με τον GDPR απαιτείται :

 • Χαρτογράφηση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
 • Καθορισμός των σκοπών επεξεργασίας ΠΔ
 • Καταγραφή των αποκλίσεων από τον Κανονισμό
 • Τήρηση συγκεκριμένων πολιτικών κατά την επεξεργασία ΠΔ
 • Πλάνο Συμμόρφωσης και Αναφορές

Η Παρακολούθηση όλων των στοιχείων της Συμμόρφωσης αποτελεί βασικό σημείο του Κανονισμού και απαιτεί:

 • Συνεχή έλεγχο των μεταβολών και επικαιροποίηση των διαδικασιών επεξεργασίας ΠΔ
 • Επανέλεγχο της εφαρμογής της Συμμόρφωσης από τους υπεύθυνους και το προσωπικό
 • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε τακτά χρονικά διαστήματα

Εξίσου σημαντική είναι η Λογοδοσία προς τις Αρχές και τα Υποκείμενα, όπου η επιχείρηση/φορέας υποχρεούται:

 • να είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή του ανά πάσα στιγμή
 • να ανταπεξέρχεται στα αιτήματα των υποκειμένων για τα ΠΔ
 • να απαντά στα ερωτήματα της Αρχής σε περίπτωση ελέγχου ή καταγγελίας
 • να διαχειρίζεται τυχόν περιστατικά παραβίασης ΠΔ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

 • Οργανωμένη καταγραφή όλων των στοιχείων και των συνεργατών της επιχείρησης / του φορέα
 • Πλήρης καταγραφή και ανάλυση όλων των διαδικασιών επεξεργασίας ΠΔ
 • Εύκολη ενσωμάτωση των καταγεγραμμένων στοιχείων στις διαδικασίες με dropdown menu
 • Αυτοματοποιημένη εξαγωγή Gap Analysis, Risk Assessment, Διαγραμμάτων Ροής και άλλων αναφορών
 • Έλεγχος DPIA με το πρότυπο του Κανονισμού καθώς και της Ελληνικής Αρχής
 • Εντοπισμός αποκλίσεων με εξειδικευμένα ερωτηματολόγια πληροφοριακών συστημάτων
 • Ολοκληρωμένο Compliance Plan, με προτεινόμενα Νομικά, Οργανωτικά και Τεχνικά Μέτρα
 • Πλήρης βιβλιοθήκη υποδειγμάτων υλικού συμμόρφωσης (Πολιτικές, Διαδικασίες Λειτουργίας, Κείμενα Συγκαταθέσεων, Σχέδιο Ασφάλειας, Σχέδιο Ανάκαμψης μετά από καταστροφή κ.α.)
 • Συγκρότηση Ομάδας Διατήρησης Συμμόρφωσης
 • Έλεγχος Υλοποίησης Μέτρων

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

 • Καταχώριση των Αλλαγών στη λειτουργία της επιχείρησης / του φορέα
 • Προσαρμογή της Συμμόρφωσης βάσει των αλλαγών που καταχωρήθηκαν
 • Δημιουργία Nέων Σταδίων Επεξεργασίας ΠΔ για την Διατήρηση Ιστορικότητας της Συμμόρφωσης
 • Εξαγωγή επικαιροποιημένων μέτρων Compliance Plan σε περίπτωση αποκλίσεων
 • Αυτοματοποιημένη επικαιροποίηση αναφορών
 • Ολοκληρωμένα ερωτηματολόγια επανελέγχου του συνόλου του προσωπικού, βάσει των ευθυνών του
 • Εξαγωγή αποτελεσμάτων επανελέγχου και στατιστικών στοιχείων
 • Τήρηση αρχείου επανελέγχων και αποτελεσμάτων
 • Συνεχής εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση προσωπικού
 • Διατήρηση υλικού εκπαίδευσης για άμεση πρόσβαση
 • Τήρηση αρχείου εκπαιδεύσεων στο προσωπικό

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

 • Πλήρης βιβλιοθήκη εγγράφων λογοδοσίας και απόδειξης της Συμμόρφωσης
 • Αυτοματοποιημένη εξαγωγή αναφορών για τις περιπτώσεις λογοδοσίας (παραβίαση, δικαιώματα υποκειμένων κ.α.)
 • Καταγραφή, έλεγχος και διεκπεραίωση των αιτημάτων των υποκειμένων για άσκηση των δικαιωμάτων τους
 • Τήρηση αρχείου ιστορικότητας αιτημάτων των υποκειμένων
 • Καταγραφή, έλεγχος και διατήρηση συμβάσεων για τα ΠΔ με τους συνεργάτες της επιχείρησης / του φορέα
 • Τήρηση Μητρώου Καταστροφής Προσωπικών Δεδομένων
 • Τήρηση Μητρώου Περιστατικών Παραβίασης
 • Αυτοματοποιημένη εξαγωγή αναφοράς περιστατικού παραβίασης για αποστολή στην ΑΠΔΠΧ

Οι πελάτες μας

Γιατί μας επέλεξανοι πελάτες μας;

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ομάδα του e-ComplianceGDPR για όλη την υποστήριξη σας στην προσπάθεια της εταιρεία μας να εναρμονιστεί πλήρως με τον κανονισμό GDPR. Οι απαντήσεις σας είναι πάντα αναλυτικές και τεκμηριωμένες και η βοήθειά σας πραγματικά πολύτιμη.

Ιωάννα Ρ. Υπεύθυνη Συμμόρφωσης

Το e-ComplianceGDPR είναι εξαιρετικό εργαλείο και χρησιμοποιείται σε όλα τα έργα GDPR που αναλαμβάνει το γραφείο μας, γιατί οργανώνει το έργο από την αρχή μέχρι το τέλος, εξάγει αυτόματα όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και μειώνει το χρόνο παράδοσης, βελτιώνοντας σημαντικά την απόδοσή μας.

Δικηγορικό γραφείο «Λ. και Συνεργάτες»

Ως Υπεύθυνη Συμμόρφωσης της εταιρείας μου με το GDPR, δεν θα μπορούσα να βρω καλύτερη εφαρμογή από το e-ComplianceGDPR για την υλοποίηση και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης της εταιρείας μας, που αριθμεί πάνω από 200 άτομα προσωπικό και ισάριθμους προμηθευτές και συνεργάτες. Οι επανέλεγχοι, οι αυτοματισμοί, η βιβλιοθήκη εγγράφων και η ιστορικότητα των στοιχείων συμμόρφωσης που προσφέρει διευκολύνουν σημαντικά την δουλειά μου και μου επιτρέπουν να αποδείξω τη συμμόρφωση της εταιρείας μας, όταν μου ζητηθεί.

Μ.Δ. από εταιρεία «Sea C.»

Σε μια δύσκολη εποχή για την εκπαίδευση, με το e-ComplianceGDPR και τους ανθρώπους του, μπορέσαμε με απλό και αποτελεσματικό τρόπο να εναρμονιστούμε με τις απαιτήσεις του GDPR, να παρακολουθούμε τις αλλαγές, να προσαρμοζόμαστε και να είμαστε έτοιμοι να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών μας με τον κατάλληλο τρόπο.

Γ.Π. από «Εκπ. Κέντρο Κ.»

Ευχαριστώ την ομάδα του eComplianceGDPR για την άριστη αντιμετώπιση και τον επαγγελματισμό της.

Α.Α.Π. – Δικηγόρος LL.M

Δείτε το το φυλλάδιο της εφαρμογής eComplianceGDPR